Show structure

Title:

Apetyt na ryzyko a implementacja CSR w organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk appetite vs. implementation of CSR in an organization

Creator:

Romanow, Marta

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; apetyt na ryzyko w przedsiębiorstwie ; zarządzanie ryzykiem ; corporate social responsibility ; risk appetite in an enterprise ; risk management

Description:

Kultura organizacyjna i aspekty behawioralne kadry zarządzającej wpływająna działalność przedsiębiorstwa i implementację koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesuw organizacji. Jednym z jej aspektów jest apetyt na ryzyko, wskazujący, w jaki sposóbczłonkowie organizacji odnajdują się w nowych, nieznanych lub niepewnych sytuacjach.W momencie wdrażania kolejnych zmian w przedsiębiorstwie pracownicy przyjmują konkretnąpostawę, będącą konsekwencją apetytu organizacji na wdrażanie innowacyjnościw zarządzaniu, w tym również CSR. Celem badawczym prezentowanego artykułu jest określenie,w jaki sposób poziom akceptacji ryzyka w organizacji wpływa na proces wdrażaniaCSR w przedsiębiorstwie. Poprzez wykorzystanie metody krytycznej literatury przedmiotu,metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody porównawczej wykazane zostanie, żeniska tolerancja ryzyka wiąże się z większą niechęcią organizacji do implementacji działańprospołecznych i proekologicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.499.22

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 323-242

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu