Object structure
Title:

Bezrobocie długotrwałe – kluczowe wyzwanie dla europejskich rynków pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Long-term unemployment – a key challenge for European labor marketh

Creator:

Niewiadomska, Anna

Subject and Keywords:

rynek pracy ; bezrobocie długotrwałe ; aktywna polityka rynku pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 189-201

Abstrakt:

Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. W związku z kryzysem finansowym i gospodarczym w latach 2008-2009 stopa bezrobocia w Unii wzrosła do nienotowanego wcześniej poziomu. Obecnie zmniejsza się, ale długotrwałe bezrobocie jest nadal bardzo wysokie. Celem artykułu jest analiza porównawcza skali i struktury bezrobocia długotrwałego w krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzona z wykorzystaniem danych pozyskanych z bazy Eurostatu. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia istoty i cech bezrobocia długoterminowego. Ponadto zweryfikowano hipotezę o wzrastającym wraz z wiekiem bezrobotnego zagrożeniu bezrobociem długotrwałym. W artykule, odwołując się do zaleceń Rady UE, zarysowano strategię działania ukierunkowaną na ograniczenie bezrobocia długotrwałego w krajach członkowskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.18

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: