Object structure
Title:

Kształtowanie gospodarczego wykorzystania dolin rzek jako szansa rozwoju biogospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shaping the economic use of river valleys as an opportunity for the development of the bio-economy

Creator:

Kud, Krzysztof

Subject and Keywords:

tereny zalewowe ; zarządzanie powodzią ; mała retencja ; biogospodarka ; zagospodarowanie przestrzeni

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 164-174

Abstrakt:

W niniejszej pracy przedstawiono wdrażane na świecie, współczesne koncepcje ograniczania strat wywoływanych przez zmiany klimatu. Badania dotyczyły oczekiwań rolników gospodarujących na terenach zalewowych Wisłoka względem działań podejmowanych przez gminy w celu łagodzenia skutków powodzi i suszy. Przedstawiono także wyniki dotyczące oceny działań gmin w sytuacjach kryzysowych. Istotnym elementem badań była skłonność rolników do wprowadzania zmian w dotychczasowym wykorzystaniu zagrożonych terenów. Zagospodarowanie dolin rzek, narażonych na występowanie zjawisk ekstremalnych, w sposób zgodny z naturalnymi funkcjami tych terenów, daje szansę uzyskiwania korzyści wpisujących się w założenia biogospodarki. Sformułowane wnioski można potraktować jako rekomendacje do tworzenia polityki ograniczania strat wywoływanych przez powodzie i susze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.16

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: