Object structure
Title:

Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu publicznym na przykładzie wybranych miast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of social participation in the public management on the example of selected cities

Creator:

Czupich, Mariusz ; Kola-Bezka, Maria

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; partycypacja społeczna ; zarządzanie publiczne ; local development ; social participation ; public management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 57-65

Abstrakt:

Samorządy terytorialne w Polsce coraz częściej uspołeczniają swoje działania. Partycypacja społeczna w zarządzaniu publicznym przynosi korzyści zarówno jej inicjatorom, jak i uczestnikom. Celem artykułu jest określenie znaczenia partycypacji społecznej w procesie podejmowania decyzji realizowanej w miastach na prawach powiatu woj. kujawsko- -pomorskiego. Pod uwagę wzięto zaangażowanie społeczne w poszczególne instrumenty partycypacji społecznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że istotność tej formy współdecydowania jest bardzo ograniczona. Frekwencja w wyborze przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego była niska. Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku konsultacji społecznych: mimo zastosowania zróżnicowanych instrumentów niewielu mieszkańców zdecydowało się w nich uczestniczyć. Należy podkreślić, że wśród tych działań najmniejsze zainteresowanie wzbudzały konsultacje dokumentów programowych i strategicznych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.06

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: