Object structure
Title:

Partycypacja pracownicza z perspektywy ewolucji koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employees’ participation from the perspective of evolution of HR management concept

Creator:

Cierniak-Emerych, Anna

Subject and Keywords:

partycypacja pracowników ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; koncepcje zarządzania ; employees’ participation ; human resources management ; concepts of management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 49-56

Abstrakt:

Poszukując okoliczności sprzyjających rozwojowi i konkurencyjności przedsiębiorstw, coraz częściej akcentuje się potrzebę nadawania określonego znaczenia zagadnieniu w partycypacji pracowniczej. Jedną z ważniejszych – jak się wydaje – płaszczyzn rozpatrywania partycypacji stanowi ewolucja w obrębie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem opracowania stało się ukazanie ujęcia partycypacji pracowniczej charakterystycznego dla zmian zachodzących w obrębie koncepcji zarządzania ludźmi. Jednocześnie celami części empirycznej są prezentacja zainteresowania pracowników i kierownictwa przedsiębiorstw stosowaniem partycypacji, a także identyfikacja przejawów jej funkcjonowania w przedsiębiorstwach. W sposób szczególny zwrócono uwagę na relacje pomiędzy postrzeganiem partycypacji a preferowanym podejściem do człowieka i jego pracy, związanym z przyjętą koncepcją zarządzania ludźmi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.05

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: