Object structure
Title:

Polityka ujemnych stóp procentowych – doświadczenia Europejskiego Banku Centralnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Negative interest rates policy – the European Central Bank’s experience

Creator:

Brózda-Wilamek, Dominika

Subject and Keywords:

polityka ujemnych stóp procentowych ; Europejski Bank Centralny ; polityka pieniężna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499, s. 39-48

Abstrakt:

Ujemne nominalne stopy procentowe do czasu ostatniego globalnego kryzysu finansowego były powszechnie uznane za nierealne zjawisko ekonomiczne. W następstwie zaburzeń na światowych rynkach finansowych główne banki centralne w gospodarce światowej stopniowo obniżały swoje podstawowe stopy procentowe, w ostateczności sprowadzając je do bardzo niskiego poziomu, nawet poniżej zera. Celem artykułu jest próba usystematyzowania poglądów na ten temat uwarunkowań wdrażania i funkcjonowania polityki ujemnych stóp procentowych (NIRP). W opracowaniu podjęto również próbę oceny stopnia wpływu polityki NIRP realizowanej przez EBC na podstawowe zmienne ekonomiczne. Z analizy wynika, że wprowadzenie polityki NIRP okazało się częściowo skutecznym narzędziem. Ta akomodacyjna polityka monetarna przyczyniła się m.in. do niewielkiego podniesienia stopy inflacji w strefie euro, a rentowność europejskich banków komercyjnych kształtowała się na stabilnym, niskim poziomie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.04

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: