Object structure
Title:

Systemowe zarządzanie ryzykiem w rolnictwie warunkiem przeciwdziałania kryzysom żywnościowym i ekonomicznym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Systemic risk management in agriculture as a condition of preventing food and economic crises

Creator:

Bisaga, Anna

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; zarządzanie ryzykiem ; modernizacja rolnictwa ; instytucje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 31-38

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie, akceptowanych i oczekiwanych przez użytkowników towarowych gospodarstw rolnych w Opolskiem w związku z modernizacją WPR. W opracowaniu wykorzystano metody dedukcyjne i indukcyjne. Przeprowadzono badania literaturowe oraz porównawczą analizę instytucjonalną. Materiał empiryczny zebrano w 2014 r. metodą wywiadu kwestionariuszowego w 100 gospodarstwach. Na podstawie badań stwierdzono, że trwająca modernizacja gospodarstw rolnych tworzy nowe rodzaje niepewności. Wdrożenie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych musi być wspomagane innowacjami instytucjonalnymi w zarządzaniu ryzykiem dochodowym, technologicznym, przyrodniczo-klimatycznym oraz instytucjonalnym i jest to warunek dalszego zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.03

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: