Object structure
Title:

Potencjalny wpływ Brexitu na zmianę wydajności logistycznej Zjednoczonego Królestwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potential impact of Brexit on change of logistic performance of the United Kingdom

Creator:

Bentyn, Zbigniew

Subject and Keywords:

wydajność logistyczna ; europejskie łańcuchy dostaw ; logistyka międzynarodowa ; logistics performance ; European supply chains ; international logistics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 21-30

Abstrakt:

Gospodarka Unii Europejskiej wpływa na konfigurację łańcuchów dostaw powstających na jej obszarze. Zmiany, które dotyczą dostępu do jej obszaru, w konsekwencji wpływają na wydajność logistyczną przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Celem opracowania jest wskazanie kierunków potencjalnych zmian w obszarze funkcjonowania europejskich łańcuchów dostaw następujących w kontekście realizacji Brexitu. Wykorzystując analizę danych dotyczących indeksu Logistics Performance Index, przedstawiono dotychczasowy rozwój wydajności logistycznej Zjednoczonego Królestwa w czasie i porównano go do zmian wydajności w regionie Europa–Centralna Azja. Porównanie zmian tego wskaźnika umożliwia wnioskowanie o korzystnym wpływie realizacji dotychczasowej polityki integracji na wydajność logistyczną. Rozpoczęcie procesu Brexitu może jednak zakłócić dotychczasową tendencję wzrostową ze względu na powstanie barier w dostępie do wspólnego europejskiego rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.02

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: