Title:

Schelsische und der weitberümbten Stadt Bresslaw General Chronica [...]

Creator:

Cureus, Joachim (1532-1573)

Contributor:

Raetel, Heinrich (1529-1594). Tłumaczenie ; Chytraeus, David (1531-1600). Autor

Subject and Keywords:

Śląsk (region) - historia - dzieła przed 1800 ; Wrocław (Polska) - dzieła przed 1800 ; mowy łacińskie średniowieczne i nowożytne - 16 w. ; Karol V (cesarz rzymski narodu niemieckiego ; 1500-1558) - dzieła przed 1800 ; Ferdynand I (cesarz rzymski narodu niemieckiego ; 1503-1564) - dzieła przed 1800 ; Maksymilian II (cesarz rzymski narodu niemieckiego ; 1527-1576) - dzieła przed 1800

Description:

Defekt: brak k. Aa5, 7-8, Dd5-6 (uzup. ręcznie) ; Proweniencje: Biblioteka Fundacyi W. hr. Baworowskiego ; Dzieło współwydane: Drey Orationes D. Davidis Chytraei Von den dreyen [...] Kaisern [...] Carolo V, Ferdinando I, Maximiliano II [...]

Publisher:

Hartmann, Friedrich (1565?-po 1631). Druk.

Place of publication:

Wittenberg [Wittenberga]

Date:

1587

Resource Type:

stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: XVI.F.4171

Language:

lat

Relation:

Drei orationes von den dreien Kaisern: Carolo V, Ferdinando I, Maximiliano II ; Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego"

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich