Object

Title: Transparentność ujawnianych danych ESG przedsiębiorstw z indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej

Title in english:

Transparency of ESG data disclosed of companies from the socially responsible indices from Central and Eastern Europe

Creator:

Sikacz, Hanna ; Wołczek, Przemysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 516, s. 64-75

Abstrakt:

Analiza danych ESG odnosi się do oceny niefinansowej przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu organizacyjnego (Environmental, Social, Governance). Celem opracowania jest ocena poziomu transparentności danych ESG ujawnianych przez spółki wchodzące w skład indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, VÖNIX, CEERIUS. Realizacja celu badań jest związana z analizą poziomu transparentności ujawnianych danych ESG. Do analizy wykorzystano dane z bazy ASSET4 ESG. Spółki wchodzące w skład poszczególnych indeksów najlepiej radzą sobie z ujawnianiem danych dotyczących ładu organizacyjnego, najgorzej zaś z danymi z obszaru środowiskowego. W ogólnej ocenie transparentności danych ESG najlepiej wypadły spółki z indeksu VÖNIX. Natomiast spółki z indeksu RESPECT wypadają najgorzej spośród wszystkich analizowanych podmiotów. Analiza danych wskazuje także na spadek poziomu transparentności danych ESG podmiotów wchodzących w skład indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.516.06 ; oai:dbc.wroc.pl:51592

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 516 ; Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information