Object structure

Title:

Rozwój przyszłych pokoleń i jego zrównoważenie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of future generations and its sustainability

Creator:

Jaźwińska, Dorota

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; przyszłe pokolenia ; wspólna wartość ; równowaga między pracą a życiem ; sustainable development ; future generations ; shared value ; work-life balance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 516, s. 52-63

Abstrakt:

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące przyszłości młodego pokolenia w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia. Działania zgodne z tą ideą są zauważalne w różnych dziedzinach życia i w różnych rejonach świata. W niniejszym opracowaniu została poruszona swoista różnorodność podejść i reakcji na problemy obecnego i przyszłych pokoleń. Celem badań własnych, przeprowadzonych metodą CAWI, było m.in. zdiagnozowanie zagadnień uznanych, według opinii młodego pokolenia, za szanse oraz za zagrożenia dla rozwoju cywilizacyjnego. W badaniu (pilotażowym) uczestniczyło 144 respondentów w wieku do 30 lat – w większości osoby studiujące (najwięcej z kierunku zarządzanie). Badania wykazały, że młodzi ludzie są świadomi, iż wiele zagadnień należy rozpatrywać jako zjawiska połączone (interdyscyplinarność). Respondenci zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacyjny. Widzą szansę na rozwój wynikającą przede wszystkim z ludzkiej kreatywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.51.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 516 ; Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu