Object structure
Title:

Wyzwania polskiej polityki regionalnej w kontekście polityki spójności UE po roku 2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Challenges for Polish regional policy in the context of EU cohesion policy after 2020

Creator:

Szlachta, Jacek ; Zaleski, Janusz

Subject and Keywords:

polityka spójności ; polityka regionalna ; Unia Europejska ; rozwój regionalny ; cohesion policy ; regional policy ; European Union ; regional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 336-350

Abstrakt:

W artykule przedstawiono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne dla polityki regionalnej w Polsce w okresie kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej po 2020 roku, występujące zarówno w skali światowej, jak też w skali Unii Europejskiej. Podsumowano polskie doświadczenia we wdrażaniu europejskiej polityki spójności oraz związane z tym osiągnięcia gospodarcze, społeczne, przestrzenne, ale także środowiskowe, kulturowe, polityczne, a niekiedy nawet cywilizacyjne tej polityki. Podkreślono konieczność umacniania terytorialnego wymiaru w przyszłej polityce spójności. Wymieniono najważniejsze wyzwania polskiej polityki regionalnej w negocjowaniu przyszłej polityki spójności. Przedstawiono podstawowe wyzwania wewnętrzne dla polityki regionalnej w Polsce warunkujące dostosowanie jej do zmieniających się uwarunkowań globalnych i europejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.31

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: