Object structure
Title:

Nierówności dochodowe w kontekście jakości życia w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Income inequalities in the context of the quality of life in the European Union member states

Creator:

Raczkowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

dochód ; nierówności ; współczynnik Giniego ; jakość życia ; income ; inequality ; Gini coefficient ; quality of life

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 273-283

Abstrakt:

W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do istoty i pomiaru nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Praca została wykonana na podstawie analizy i syntezy literatury przedmiotu oraz zebranych danych statystycznych Eurostatu. W części teoretycznej przedstawiono najważniejsze mierniki służące do oceny i pomiaru analizowanych nierówności. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie nierówności dochodowych w Unii Europejskiej. Wysokie wskaźniki odnotowano w najmniej zamożnych państwach: w Bułgarii, Rumuni, państwach bałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia) oraz w krajach południa Europy (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Cypr). Najmniejsze dysproporcje dochodowe niezależne od ingerencji państwa występowały w Czechach, Słowacji oraz Słowenii. Polska znajduje się w grupie państw, w których nierówności dochodowe są niższe niż przeciętnie w Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.25

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: