Object structure
Title:

Wpływ kryzysu gospodarczego na migracje międzynarodowe na przykładzie Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of the economic crisis on international migration – the case of the European Union

Creator:

Piekutowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

migracje międzynarodowe ; kryzys finansowy ; Unia Europejska ; international migration ; financial crisis ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 251-262

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wpływ kryzysu finansowego w UE na dynamikę i skalę migracji w UE (zarówno obywateli państw UE, jak i migrantów spoza UE). Wykazano, że zgodnie z założeniami neoklasycznej teorii migracji, w okresie recesji, na skutek pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, imigracja spadała, a emigracja rosła. Analiza zmian sytuacji na rynku pracy w okresie kryzysu pozwala na wyciągnięcie wniosku, że obcokrajowcy odczuwają silniej negatywne skutki pogarszającej się sytuacji na rynku pracy niż krajowa siła robocza (państwa przyjmującego). W analizie wyróżniono migrantów z państw UE i spoza UE, co pozwoliło zauważyć, że chociaż to imigranci spoza UE odczuli najsilniej skutki kryzysu, to największą mobilnością w latach kryzysu wykazywali się imigranci z UE. Można to próbować wyjaśnić brakiem możliwości wyjazdów i powrotów obywateli spoza UE do państwa przyjmującego po okresie dekoniunktury, możliwość tę mają migranci z UE przemieszczający się w ramach swobody przepływu pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.23

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: