Object structure
Title:

Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle nowych państw członkowskich UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors determining the competitive position of the economy – Poland in comparison to the new EU Member States

Creator:

Molendowski, Edward

Subject and Keywords:

międzynarodowa konkurencyjność gospodarki ; czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki ; efekty członkostwa w UE ; Polska na tle nowych państw członkowskich ; international competitiveness of the economy ; factors determining the competitive position of the economy ; effects of EU membership ; Poland in comparison to the new Member States

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 209-221

Abstrakt:

Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski na tle pozostałych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-10) w okresie poakcesyjnym w latach 2004-2016. Ważną częścią tej analizy było określenie, które z czynników determinujących tę pozycję miały największy wpływ na zmiany w badanym okresie. Przyjęto hipotezę, że Polska wśród państw UE-10 należy do tych, w których w okresie poakcesyjnym międzynarodowa pozycja konkurencyjna uległa najbardziej wyraźnej poprawie. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki, wyodrębnionych w raportach Global Competitiveness Report, opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.19

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: