Object structure
Title:

Nasz zbyt bliski niemiecki przyjaciel? Analiza polsko-niemieckiego handlu wewnątrzgałęziowego w latach 2001-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A too close German friend of ours? An analysis of the Polish-German intra-industry trade 2001-2016

Creator:

Michalski, Bartosz

Subject and Keywords:

Polska ; Niemcy ; handel wewnątrzgałęziowy ; zaawansowanie technologiczne ; pułapka średniego dochodu ; Poland ; Germany ; intra-industry-trade ; technological intensity ; middle-income trap

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 192-208

Abstrakt:

Rozwój przemysłowy Polski od wielu lat zależy od zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz specyfiki relacji handlowych z Niemcami. Celem badania jest identyfikacja zmian w ramach polsko-niemieckiej wymiany wewnątrzgałęziowej w latach 2001- -2016. Uwagę skoncentrowano na działach o największym znaczeniu w dwustronnej wymianie, a także na produktach klasyfikowanych jako nisko, średnio oraz wysoko zaawansowane technologicznie. Rozważania ujęto w paradygmacie odnoszącym się do zagrożeń charakterystycznych dla pułapki średniego dochodu, przede wszystkim krytycznie oceniając inwestycje i produkcję w sektorze motoryzacyjnym oraz akcentując potrzebę dywersyfikacji rynków i obszarów współpracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.18

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: