Object structure
Title:

Unia Europejska–ChRL: uwarunkowania i ewolucja relacji gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The EU–China: conditions and evolution of economic relations

Creator:

Klecha-Tylec, Karolina

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; ChRL ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; European Union ; China ; international economic relations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 133-140

Abstrakt:

Stosunki gospodarcze pomiędzy UE a Chińską Republiką Ludową początkowo zawężały się do relacji bilateralnych ustanawianych przez poszczególne państwa Wspólnot Europejskich z ChRL. Intensyfikacja stosunków UE–ChRL nastąpiła w latach 90., obejmując coraz szerszy zakres przedmiotowy. W efekcie współczesne powiązania stron znacząco wykraczają poza wymianę handlową, odnosząc się również do współpracy w zakresie energetyki, sektora finansowego, nauki, technologii, innowacji czy kultury. Celem opracowania jest ukazanie etapów przeobrażeń stosunków gospodarczych UE–ChRL wraz z przedstawieniem przyszłych priorytetów we wzajemnych relacjach. W wyniku przeprowadzonej w tekście analizy krytycznej literatury oraz analizy porównawczej stwierdzono, że wzajemne relacje będą się rozwijać, stanowiąc dla obu stron istotny czynnik umocnienia pozycji politycznej i gospodarczej we współczesnym świecie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.12

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: