Object structure
Title:

Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of cultural differences in international negotiations on the example of Polish–Indian business relations

Creator:

Hajdukiewicz, Agnieszka

Subject and Keywords:

negocjacje w biznesie międzynarodowym ; kultura narodowa ; różnice kulturowe ; polscy negocjatorzy ; Indie ; negotiations in international business ; national culture ; cultural differences ; Polish negotiators ; India

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 102-111

Abstrakt:

Wraz z postępem procesów globalizacji wzrasta znaczenie i częstotliwość negocjacji międzynarodowych. Celem artykułu było określenie, w jaki sposób różnice kulturowe mogą wpływać na negocjacje z partnerami zagranicznymi reprezentującymi odległe kulturowo rynki, na przykładzie polsko-indyjskich kontaktów w biznesie. Badania zostały przeprowadzone głównie w oparciu o studia literaturowe o charakterze multidyscyplinarnym oraz analizę danych wtórnych z zakresu porównań międzykulturowych, z uwzględnieniem wyników badań kultur narodowych według koncepcji Hofstedego, Gestelanda i Schwartza. Analiza ujawniła występowanie istotnych różnic kulturowych, które mogą wpływać zarówno na przebieg negocjacji, jak i możliwości zawarcia korzystnego porozumienia handlowego. Pogłębianie wiedzy na temat odmienności kulturowych i ich wpływu na negocjacje handlowe sprzyja lepszemu wykorzystaniu szans rozwoju polskiego eksportu na perspektywiczne rynki wschodzące, do których należą Indie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.09

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: