Object structure
Title:

Konsekwencje „klątwy surowcowej” dla międzynarodowej konkurencyjności Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Rosji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effects of the resource curse for the international competitiveness of Azerbaijan, Kazakhstan and Russia

Creator:

Falkowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

klątwa surowcowa ; konkurencyjność międzynarodowa ; handel międzynarodowy ; Azerbejdżan ; Kazachstan ; Rosja ; resource curse ; international competitiveness ; international trade ; Azerbaijan ; Kazakhstan ; Russia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 83-92

Abstrakt:

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu Azerbejdżan, Kazachstan oraz Rosja – kraje dotknięte zjawiskiem „klątwy surowcowej” – są konkurencyjne w handlu międzynarodowym, a także w jakim stopniu ich profil konkurencyjny jest determinowany przez posiadanie obfitych zasobów surowców mineralnych. W artykule wykorzystano dwa wskaźniki, tj. wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych Balassy (RCA) oraz wskaźnik relacji eksportowo-importowych Lafaya (LFI). Z przeprowadzonej analizy wynika, iż ogólny poziom konkurencyjności Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Rosji w handlu międzynarodowym jest niski, zwłaszcza w zakresie towarów wysokiej oraz średnio-wysokiej techniki, zaś jedyne przewagi komparatywne posiadają one w eksporcie towarów z grupy średnio- niskiej techniki. Sytuacja taka jest konsekwencją występującej w tych krajach „klątwy surowcowej”, która skutecznie wzmacniając surowcowy charakter tych gospodarek, obniża ich ogólny poziom międzynarodowej konkurencyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.07

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: