Object structure
Title:

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce: lokalizacja i orientacja eksportowa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign direct investment in Poland: current state and perspectives for development

Creator:

Andrzej Cieślik

Subject and Keywords:

BIZ ; HHI ; Polska ; FDI ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 48-56

Abstrakt:

W ciągu ostatnich 25 lat Polska odnotowała duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), stając się głównym odbiorcą kapitału zagranicznego wśród nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Działalność firm z udziałem kapitału zagranicznego nie jest jednak równomiernie rozmieszczona na terenie Polski. Celem niniejszego artykułu jest analiza trendów dotyczących lokalizacji oraz działalności eksportowej tych firm w okresie przed oraz po akcesji Polski do UE. Do analizy zmian w czasie przestrzennej koncentracji firm z udziałem kapitału zagranicznego wykorzystana została regionalna wersja indeksu Herfindahla–Hirschmana (HHI). Uzyskane wyniki empiryczne wskazują na postępujące w czasie zjawisko koncentracji firm z udziałem kapitału zagranicznego. Największym stopniem koncentracji charakteryzują się mikrofirmy, natomiast najmniejszym firmy średnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.04

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: