Object structure
Title:

Offshoring procesów opartych na wiedzy – analiza eksportu usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Offshoring of knowledge-intensive processes – analysis of services export

Creator:

Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza

Subject and Keywords:

usługi biznesowe ; offshoring ; eksport usług ; business services ; export of services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 32-47

Abstrakt:

W niniejszym artykule poddaje się analizie wybrane czynniki dotyczące potencjału innowacyjnego gospodarki, zasobów, kosztów i wydajności siły roboczej oraz inwestycji w B+R. Na tej podstawie podjęto próbę oceny zależności między tymi czynnikami a eksportem usług opartych na wiedzy, a także eksportem wyróżnionej przez Autorkę grupy usług nazwanych jako biznesowe usługi oparte na wiedzy. Usługi te uznano za przejaw dokonywania przez przedsiębiorstwa offshoringu procesów pozaprodukcyjnych, czyli zlecania wykonania tych procesów zagranicznym wykonawcom. Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoliło zidentyfikować czynniki najsilniej wpływające na eksport biznesowych uslug opartych na wiedzy, a tym samym sprzyjające poprawie atrakcyjności kraju jako miejsca lokalizacji procesów wiedzochłonnych w ramach offshoringu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.03

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: