Object structure
Title:

Obecność handlowa (GATS-3) jako forma świadczenia usług w handlu międzynarodowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Commercial presence (GATS-3) as a mode of service supply in international trade

Creator:

Bombińska, Elżbieta

Subject and Keywords:

międzynarodowy handel usługami ; GATS ; Polska ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; international trade in services ; Poland ; foreign direct investment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 22-31

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty obecności handlowej (GATS-3) jako formy świadczenia usług w handlu międzynarodowym, a także ukazanie jej znaczenia w międzynarodowych przepływach usług na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Polski. W badaniach wykorzystano studia literatury i analizę wskaźnikową statystyk międzynarodowego handlu usługami. Dostępność jednolitych szeregów statystycznych zadecydowała o doborze krajów i okresu badawczego (2010-2014). Przeprowadzona analiza wskazuje, iż zagraniczna obecność handlowa stanowi w badanych krajach bardzo ważną, a w niektórych przypadkach (USA, Wielka Brytania) dominującą formę ich międzynarodowych obrotów usługowych. Wzrost znaczenia GATS-3 w handlu usługowym jest konsekwencją międzynarodowych przepływów kapitału produkcyjnego, jednak istotne zróżnicowanie udziału GATS-3 w handlu badanych państw skłania do zadania pytania o inne – obok przepływów BIZ – czynniki determinujące znaczenie tego modelu w handlu usługowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.02

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: