Object structure
Title:

Współpraca Unii Europejskiej z krajami grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku z uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation of the European Union with African, Caribbean and Pacific countries, including sub-Saharan Africa

Creator:

Ambukita, Eric

Subject and Keywords:

współpraca gospodarcza ; AKP ; UE ; Konwencja z Yaoundé ; Konwencja z Lomé ; Porozumienie z Cotonou ; economic cooperation ; Yaoundé Convention ; Lomé Convention ; the Cotonou Agreement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 498, s. 11-21

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba zbadania głównych tendencji i ewolucji współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ta współpraca międzykontynentalna ewoluowała w czasie i podpisywano kolejne konwencje: z Yaoundé, Lomé, oraz Porozumienie z Cotonou. Porozumienie o partnerstwie podpisane 23 czerwca 2000 r. w Cotonou oparte jest na trzech komplementarnych filarach: współpracy rozwojowej, gospodarczej i handlowej, oraz wymiarze politycznym. W opracowaniu wyodrębniamy dwie części. Pierwsza część ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w niej ewolucję współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami AKP, omówiono postanowienia konwencji z Yaoundé i Lomé oraz Porozumienia z Cotonou. Natomiast druga część poświęcona została współpracy gospodarczej, handlowej i rozwojowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.498.01

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy Międzynarodowe stosunki gospodarcze ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 498

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: