Object structure

Title:

Determinanty zatrudnienia studentów kierunku ZIIP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część 1

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Determinants of employment of students of ZIIP at UE in Wrocław. Part 1

Creator:

Gimżewska, Aleksandra ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

rekrutacja ; rozmowa kwalifikacyjna ; stres ; absolwenci ZIIP ; recruitment ; interview ; stress ; graduates of ZIIP

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 3 (26), s. 59-73

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena przygotowania studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego UE we Wrocławiu do rozmów kwalifikacyjnych. W oparciu o autorski kwestionariusz przeprowadzono badania ankietowe na losowo dobranej grupy studentów studiów dziennych ZIIP w roku akademickim 2016/2017. Stwierdzono, że aż 85% studentów podjęło w trakcie studiowania różne formy pracy zawodowej, pozyskanej głównie poprzez znajomych lub rodzinę (51%). Studenci uznali proces rekrutacji za niezwykle stresujący (53%), najbardziej obawiali się rozmowy w języku obcym (31%) oraz pytań dotyczących ich kreatywności (18%). Studenci wskazali także na czynniki obniżające i potęgujące ich stres w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ze strony rekrutera oraz dokonali subiektywnej oceny swoich kompetencji. W oparciu o analizę wyników ankietowych nie udało się udowodnić hipotezy, że studia magisterskie na kierunku ZIIP oraz dodatkowe formy wsparcia ze strony uczelni (Kuźnia Kompetencji, Staże na Start, Erasmus+) gwarantują studentom dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Znaczną rolę w tym procesie odgrywa doświadczenie studentów uzyskane w trakcie pracy zawodowej, którą łączą ze studiowaniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2017.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 3 (26)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu