Object structure
Title:

Rozliczenie nabycia udziałów finansowanych dotacjami rządowymi – studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Settlement of share purchase financed by government subsidies – case study

Creator:

Wiszniowski, Edward

Subject and Keywords:

rachunkowość ; ewidencja księgowa ; dotacje ; długoterminowe aktywa finansowe ; accounting ; accounting records ; grants ; long-term financial assets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 145-163

Abstrakt:

Jedną z form finansowego wsparcia działalności spółek innowacyjnych jest dotowanie ich działalności przez podwyższenie kapitałów własnych, co jest realizowane przez zakup udziałów lub akcji przez inne podmioty (spółki pośredniczące). Obowiązujące normy prawne rachunkowości nie precyzują sposobu rozliczania, ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym spółek pośredniczących uzyskanych dotacji, a w praktyce można spotkać różne i często sprzeczne ze sobą sposoby podejścia do tego zagadnienia. W artykule wskazano, że zakup długoterminowych aktywów finansowych nie powinien być rozliczony przez przychody i podwyższać wynik finansowy jednostki w roku uzyskania dotacji, ale winien być rozliczany w czasie, przez okres utrzymywania udziałów w portfelu tych aktywów, w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów, zaś dotacja nie powinna wywierać wpływu na wynik finansowy do czasu zbycia udziałów lub akcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.13

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: