Object structure
Title:

Wydatek – koszt uzyskania przychodów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expenditure – tax deductible costs

Creator:

Spoz, Anna ; Sokołek, Mariusz

Subject and Keywords:

koszty uzyskania przychodów ; opodatkowanie ; koszty ; tax deductible cost ; cost ; tax law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 137-144

Abstrakt:

Podatki są nieodzownym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Podatki są z jednej strony głównym źródłem dochodów państwa, z drugiej zaś jednym z najważniejszych czynników determinujących decyzje przedsiębiorców (podatników). Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia kosztu (używanego w literaturze, w naukach ekonomicznych, zasadach rachunkowości, a przede wszystkim w prawie podatkowym). Autorzy artykułu wskazują na problem definicji, odmienności i sprzeczności jej rozumienia, istniejący zarówno w nauce, jak i praktyce. Brak precyzyjnych zasad, w szczególności odnoszących się do kosztów uzyskania przychodów, jest zdaniem autorów jedną z istotnych przyczyn uznawania polskiego systemu podatkowego za skomplikowany, a tym samym powodujący problemy i spory na linii aparat skarbowy–podatnik. Metodami badawczymi wykorzystanymi w niniejszym opracowaniu były analiza zapisów ustawowych, metoda opisu, dedukcji i syntezy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.12

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: