Object structure
Title:

Wpływ zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of debt management on costs in the financial statements

Creator:

Kwiatkowska, Renata

Subject and Keywords:

zarządzanie wierzytelnościami ; kosztochłonność ; odpisy aktualizujące należności ; debt management ; cost absorption ; allowances for revaluation of receivables

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 100-113

Abstrakt:

Głównym celem opracowania jest analiza wpływu zarządzania wierzytelnościami na koszty w sprawozdaniu finansowym. Realizacja celu wymagała wyodrębnienia głównych obszarów zarządzania wierzytelnościami, wskazania kierunków oddziaływania zarządzania wierzytelnościami na koszty prezentowane i nieprezentowane w sprawozdaniu finansowym, dokonania pomiaru kosztów zarządzania wierzytelnościami na podstawie danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych wybranych jednostek z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz porównania badanych jednostek w zakresie podejścia i kosztochłonności zarządzania wierzytelnościami. Proces poznawczy wymagał dokonania przeglądu literatury przedmiotu i sprawozdań finansowych badanych jednostek za 2017 r. oraz wykorzystania metody analizy i konstrukcji logicznej. Przeprowadzone badania ujawniły istnienie związku pomiędzy przyjętymi założeniami i kosztochłonnością zarządzania wierzytelnościami w badanych jednostkach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.09

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: