Object structure
Title:

Koszty w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym w świetle regulacji prawnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Costs of restructuring and bankruptcy in terms of balance sheet and tax law

Creator:

Kaczmarczyk, Angelika

Subject and Keywords:

koszty ; restrukturyzacja ; upadłość ; prawo bilansowe ; prawo podatkowe ; costs ; restructuring ; balance sheet law ; tax law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 68-76

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza kosztów restrukturyzacji i upadłości w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawodawstwie w tym zakresie. Ustawa o rachunkowości traktuje postępowanie restrukturyzacyjne jako jeden proces, nie różnicuje restrukturyzacji w zależności od przyjętej formy. W praktyce tryby postępowań restrukturyzacyjnych znacznie różnią się między sobą. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analizą aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz dedukcją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.06

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: