Object structure
Title:

Problem rozbieżności prawa bilansowego i podatkowego w zakresie kategorii kosztów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of differences of balance sheet law and tax law in the category of costs

Creator:

Franczak, Iwona

Subject and Keywords:

koszty ; rachunkowość ; prawo podatkowe ; costs ; accounting ; tax law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 35-43

Abstrakt:

Prowadzenie działalności gospodarczej jest związane z ponoszeniem kosztów, których treść ekonomiczna jest zróżnicowana. Kategoria kosztów według prawa bilansowego jest pojęciem szerszym niż według prawa podatkowego, gdzie do kosztów uzyskania przychodów jednostka zalicza tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wymienione w artykule przykładowe rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym a bilansowym w zakresie kategorii kosztów uwidaczniają wciąż aktualny aspekt prawidłowego ustalania dochodu podatkowego. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustaw podatkowych powoduje wiele dyskusji i kontrowersji wśród praktyków życia gospodarczego. Celem artykułu jest identyfikacja struktury kosztów uzyskania przychodów u podatników stosujących księgi rachunkowe. Zastosowane metody badawcze to studia literaturowe, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowiska organów podatkowych w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.03

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: