Object structure
Title:

Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impairment of fixed assets of companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Bareja, Katarzyna

Subject and Keywords:

utrata wartości aktywów ; odpis aktualizujący ; sprawozdanie z całkowitych dochodów ; impairment of assets ; impairment loss ; statement of comprehensive income

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524; s. 9-21

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i wartości firmy przez spółki giełdowe objęte indeksem WIG 20. Dokonano przeglądu skonsolidowanych raportów rocznych, w tym w szczególności skonsolidowanych sprawozdań z całkowitych dochodów oraz not objaśniających. W efekcie dokonana została ocena przejrzystości i porównywalności informacji dotyczących ujęcia odpisu wśród kosztów przebadanych podmiotów. Z utratą wartości aktywów wiąże się przyjmowanie wielu założeń, a także dokonywanie szacunków, prognoz. Co więcej, jak pokazało badanie, sama praktyka ujmowania tej kategorii wynikowej pośród kosztów jest bardzo zróżnicowana. W efekcie informacja tworzona dla użytkowników może być oceniona jako niezrozumiała i nieczytelna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.524.01

Language:

pol

Relation:

Koszty w działalności gospodarczej ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 524

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: