Object structure
Title:

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów standardowych a doskonałość operacyjna przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Resource and Process Consumption Accounting (RPCA) vs. operational excellence of an enterprise

Creator:

Zieliński, Tomasz M.

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; controlling ; rachunkowość zarządcza ; cost accounting ; management accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 486-499

Abstrakt:

Celem artykułu jest opracowanie przykładu pokazującego zastosowania zarządcze koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), która wpisuje się w najnowszy nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC). Szczegółowe cele artykułu to (1) pokazanie struktury ZPRK jako podstawy wspólnego języka między służbami finansowymi a menedżerami operacyjnymi przedsiębiorstw oraz (2) opracowanie przykładu wykorzystania tej koncepcji do wyznaczania szczegółowych celów ukierunkowujących organizacje na osiąganie doskonałości operacyjnej. Przykład ten dotyczy działalności produkcyjnej i może być wykorzystany w dydaktyce rachunkowości zarządczej. Jego opracowanie wymagało krytycznego przeglądu literatury oraz analiz przypadków przedsiębiorstw produkcyjnych i wykonania syntezy na potrzeby opracowania przykładu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.44

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: