Object structure
Title:

Korzyści i bariery benchmarkingu na przykładzie szpitali województwa pomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Advantages and barriers for benchmarking illustrated with an example of hospitals in the Pomeranian Voivodeship

Creator:

Wiercińska, Aleksandra

Subject and Keywords:

benchmarking ; podmioty lecznicze ; szpital ; zarządzanie szpitalem ; zarządzanie finansami szpitali ; therapeutic entities ; hospital ; hospital management ; financial management of hospitals

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 458-470

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie korzyści z wykorzystywania benchmarkingu do zarządzania finansami szpitali oraz zwrócenie uwagi na bariery, który mogą wystąpić podczas jego stosowania. Badaną populację stanowiły szpitale województwa pomorskiego. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego zidentyfikowano główne korzyści i zalety benchmarkingu. Zarządzający podkreślali usprawnienie procesu zarządzania finansami szpitala, poprawę w zakresie znajomości wyników i procesów szpitala, zwiększenie skuteczności zarządzania w aspekcie rzeczowym i kosztowym. Poza licznymi zaletami benchmarkingu wskazano również na pewne bariery i wady, które mogą obniżać skuteczność wykorzystywania tego narzędzia. Należały do nich m.in. niedostateczna wiedza na temat benchmarkingu i jego możliwości, niepełny zakres danych podlegających porównaniom, jak również niewyznaczenie zespołu benchmarkingowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.42

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: