Object structure
Title:

Rola i założenia funkcjonalno-techniczne platformy wymiany danych i informacji w benchmarkingu w ramach klastra

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role and functional and technical assumptions of data and information exchange platform in intra-cluster benchmarking

Creator:

Szydełko, Magdalena ; Szczepaniak, Waldemar

Subject and Keywords:

benchmarking wewnątrzklastrowy ; partnerstwo benchmarkingowe ; najlepsze praktyki ; platforma benchmarkingowa ; klaster ; intra-cluster benchmarking ; benchmarking partnership ; best practices ; benchmarking platform ; cluster

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 438-446

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie roli i specyfikacji funkcjonalno-technicznej platformy wymiany danych i informacji na potrzeby benchmarkingu wewnątrzklastrowego o charakterze partnerskim. Tezę stanowi twierdzenie, iż wielofunkcyjne narzędzie informatyczne w postaci tzw. platformy benchmarkingowej ułatwia transfer wiedzy i wymianę informacji o najlepszych praktykach między przedsiębiorstwami klastrowymi będącymi benchmark- -partnerami. Głównymi metodami badawczymi są: analiza źródeł literaturowych i dostępnych wewnętrznych materiałów klastrów oraz wnioskowanie dedukcyjne. Najważniejszymi osiągnięciami są: wskazanie znaczenia platformy benchmarkingowej w benchmarkingu sieciowym w ramach klastra oraz opracowanie jej ogólnych założeń funkcjonalno-technicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.40

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: