Object structure
Title:

Wycena zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Valuation of economic phenomena in the management accounting of State Forests National Forest Holding

Creator:

Szczypa, Piotr ; Adamowicz, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; wycena ; zjawiska gospodarcze ; gospodarka leśna ; pozaprodukcyjne funkcje lasu ; management accounting ; valuation ; economic phenomena ; forest management ; non-production-related forest functions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 428-438

Abstrakt:

Zjawiska gospodarcze mogą służyć do podejmowania decyzji pod warunkiem, że opisują jej funkcjonowanie w ramach dokładnych wielkości. Wielkości te wyrażone liczbowo określa się jako informacje ekonomiczne, a rachunkowość dokonuje ich wartościowania (wycena). Rozwiązanie problemów decyzyjnych, przed którymi stoi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), coraz częściej wymaga informacji emitowanych z podsystemu rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest: (1) zdefiniowanie kluczowych pojęć ujętych w tytule; (2) zidentyfikowanie mierników do wyceny zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej PGL LP; (3) określenie kierunków zmian w zakresie wyceny zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej PGL LP. Artykuł ma charakter opracowania teoretycznego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę opracowania katalogu miar służących do wyceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu i ustalenia metody wyceny drzewostanów, gwarantujących ich ujawnienie w sprawozdaniu finansowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.39

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: