Object structure
Title:

Pomiar dokonań w skutecznej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Ujęcie makro, mezo i mikro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance measurement in effective implementation of sustainable development strategy. Macro; mezo and micro context

Creator:

Skoczylas, Wanda

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; pomiar dokonań ; sustainable development ; performance measurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514; s. 416-427

Abstrakt:

Odpowiedzialność wszystkich za postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a w tym nadanie mu rangi twardego argumentu, wymaga opracowania adekwatnych i efektywnych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań. Problem ten dotyczy dokonań w skali makro, mezo, a także wpływa na przyjęte rozwiązania w skali mikroekonomicznej. Celem artykułu był przegląd i ocena stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań w skali makro, mezo i ostatecznie mikro. Przedmiotem badania były alternatywne miary bogactwa, a także sposoby pomiaru aspektów zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz przedsiębiorstw. W realizacji sformułowanego celu pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury. Przedstawiona diagnoza rozwiązań w zakresie pomiaru realizacji strategii zrównoważonego rozwoju potwierdziła, iż prace w tym obszarze są szeroko prowadzone, a ich wyniki skutecznie wdrażane

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.38

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: