Object structure
Title:

Propozycja ujęcia struktury kosztów jakości procesów podstawowych przedsiębiorstw usługowych w układzie kalkulacyjnym kosztów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Proposal of the structure of quality costs in processes of services companies in costs by types of activity

Creator:

Sadkowski, Wojciech

Subject and Keywords:

ewidencja kosztów ; koszty jakości ; koszty według typów działalności ; struktura kosztów jakości ; costs by type of activity ; quality costs ; record of costs ; structure of quality costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 389-403

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie przez autora struktury kosztów jakości dla przedsiębiorstw usługowych, których ewidencja będzie się odbywała w układzie kalkulacyjnym kosztów. Analizowana dostępna literatura w zakresie księgowania kosztów jakości na kontach układu kalkulacyjnego w usługach jest uboga. Mimo że sektor usługowy tworzy ok. 65% PKB Polski, a w gospodarkach wysoko rozwiniętych aż 80% dochodu narodowego pochodzi z przedsiębiorstw usługowych. Autor podejmuje próbę podziału kosztów jakości generowanych w procesach podstawowych przedsiębiorstw usługowych oraz stworzenia ich klasyfikacji dla kont zespołu 5. Obiektem badań są koszty jakości i ich struktura oraz kalkulacyjny układ kosztów. W pracy przeprowadzono analizę piśmiennictwa naukowego z zakresu rachunkowości i zarządzania jakością oraz wykorzystano metody indukcji i dedukcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.36

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: