Object structure

Title:

Ocena finansowego wymiaru efektywności podmiotu leczniczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of the financial dimension of the effectiveness of the independent public health care provider

Creator:

Rabiej, Ewelina

Subject and Keywords:

system ochrony zdrowia ; samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ; kondycja finansowa ; healthcare system ; independent public health care provider ; financial standing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 355-365

Abstrakt:

Kluczowym ogniwem systemu ochrony zdrowia są podmioty lecznicze. Szczególne regulacje prawne oraz niedofinansowanie ochrony zdrowia powodują, że słaba kondycja finansowa wielu podmiotów jest jednym z najpoważniejszych problemów sektora zdrowotnego. Przedmiotem badań podjętych w ramach niniejszej pracy jest istota i wiarygodność oceny sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, a także jej konsekwencje. Celem pracy jest prezentacja rozwiązań przyjętych ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. w obszarze wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny efektywności finansowej podmiotów leczniczych. Do analizy wybrano 10 szpitali, które znalazły się na opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście 50 najbardziej zadłużonych SPZOZ. Badania przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2012-2016. W artykule zastosowano metodę analizy finansowej, analizę aktów prawnych i dedukcję. Wyniki prac wskazują na konieczność szerszego ujęcia oceny działalności leczniczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.33

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514 ; Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu