Object structure
Title:

Możliwości wykorzystania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w szpitalach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of using multi-stage and multi-block cost accounting and results in hospitals

Creator:

Orliński, Ryszard

Subject and Keywords:

szpital ; świadczenia zdrowotne ; wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników ; hospital ; health services ; multi-stage and multi-block cost accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 320-330

Abstrakt:

Każda działalność gospodarcza skierowana jest na wypracowanie określonego zysku z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku szpitali, jako jednostek non profit, jest to wypracowanie nadwyżki przychodów nad kosztami. Zastosowanie odpowiedniego rachunku kosztów pozwala przedstawić wypracowany wynik. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów w działalności szpitali. Na potrzeby artykułu dokonano analizy literaturowej. Mimo zmiany zasad finansowania szpitali, nadal istotna jest głęboka analiza kosztów działalności szpitali. Zastosowanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów umożliwia zwiększenie struktury informacyjnej dla potrzeb zarządzania kosztami. Oryginalnością artykułu jest badany obszar, który rzadko jest opisywany w publikacjach dotyczących funkcjonowania szpitali

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.30

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: