Object structure
Title:

Target costing a marnotrawstwo (muda) technologiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Target costing vs. technological waste (muda)

Creator:

Mielcarek, Jarosław

Subject and Keywords:

maksymalna cena za technologię NNPB ; jednostkowy koszt dopuszczalny ; planowany jednostkowy koszt własny sprzedaży bez amortyzacji ; minimalna stopa rentowności ; model strategiczny przedsiębiorstwa ; maximum price for NNPB technology ; unit allowable costs ; planned unit cost ofgoods sold without depreciation ; minimum return on sales ; company strategic model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 272-287

Abstrakt:

Celem artykułu było określenie maksymalnej ceny zakupu najnowocześniejszej technologii oraz mierników marnotrawstwa technologicznego po wdrożeniu w przedsiębiorstwie technologii gorszej niż najnowocześniejsza. Cena maksymalna została obliczona za pomocą dyskontowego, symulacyjnego modelu TC oraz dodatku Excela Solver. Cena rynkowa była od niej niższa. Z tego powodu zastosowano wskaźniki niefinansowe i finansowo- księgowe do zmierzenia marnotrawstwa technologicznego, jako przykładu, huty szkła. Opracowanie ma duże znaczenie praktyczne, dostarcza bowiem wzorca rozwiązywania problemu maksymalnej ceny za najnowszą technologię, uświadamia kadrze zarządzającej istnienie marnotrawstwa technologicznego i wpływa na zmianę postaw wobec wdrażania najnowocześniejszych technologii. Upowszechnienie się stosowania TC jako narzędzia wspierającego proces podejmowania decyzji inwestycyjnych może przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.26

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: