Object

Title: Integracja budżetowania kosztów klienta z rachunkiem kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych

Title in english:

Integration of customer costs budgeting into operating costs in commercial companie

Creator:

Lew, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 208-217

Abstrakt:

Wszelkie działania prowadzone przez przedsiębiorstwo handlowe mają za zadanie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie obecnych klientów. Utrzymywanie relacji z klientami ma sens tylko wtedy, gdy relacje te są rentowne. W związku z tym w przedsiębiorstwach tych należy prowadzić rachunek kosztów klienta, którego głównym celem jest optymalizacja rentowności relacji z klientami. Każde przedsiębiorstwo handlowe może wdrożyć i prowadzić taki rachunek kosztów. Jednak stopień złożoności rachunku kosztów klienta będzie determinował możliwość stosowania danego modelu rachunku kosztów klienta w konkretnym przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono model integracji budżetowania kosztów klienta z rachunkiem kosztów działań. Celem artykułu jest ocena możliwości integracji budżetowania kosztów klienta z rachunkiem kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, dedukcję oraz modelowanie, które w naukach społecznych jest odpowiednikiem doświadczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.20 ; oai:dbc.wroc.pl:47483

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514 ; Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information