Object structure
Title:

Ratingi banków spółdzielczych – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ratings of cooperative banks – selected aspects

Creator:

Kurczyna, Ireneusz ; Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

ratingi banków spółdzielczych ; banki spółdzielcze ; ratings of cooperative banks ; cooperative banks

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 200-207

Abstrakt:

W Polsce na koniec 2017 r. liczba podmiotów prowadzących działalność bankową w sektorze bankowości spółdzielczej wynosiła 553. Występowanie tak dużej liczby banków spółdzielczych powoduje naturalną potrzebę dokonania porównań tych banków i ich oceny finansowej. Umożliwia to również w pewnym zakresie ocenę działań kadry zarządzającej przez członków spółdzielni i innych interesariuszy. Ratingi mogą być ustalane w ramach zdefiniowanych kategorii (zyskowność, aktywność, ryzyko kredytowe, płynność). Z punktu widzenia modelu stanowić one będą ratingi cząstkowe. Celem artykułu było przedstawienie możliwości budowy modelu ratingowego (oceny) banków spółdzielczych przy wykorzystaniu informacji pochodzących z ich sprawozdań finansowych. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury i uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości jako metod badawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.19

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: