Object structure
Title:

Koncepcja raportowania rezultatów centrum zysków w przedsiębiorstwie handlowym ‒ studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The concept of reporting the results of the profit center in a trading enterprise ‒ a case study

Creator:

Kochański, Konrad

Subject and Keywords:

raportowanie ; rachunkowość odpowiedzialności ; centrum zysków ; przedsiębiorstwo handlowe ; reporting ; responsibility accounting ; profit centers ; trading enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 157-166

Abstrakt:

Podstawowym i najbardziej ogólnikowym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa handlowego jest wypracowana marża brutto, która musi pokrywać wielostopniowe koszty stałe. Zarządzający o wysokiej świadomości menedżerskiej poszukują jednocześnie metod zapewniających pozyskiwanie użytecznych informacji o kosztach i efektywności poszczególnych handlowców oraz całego działu, jak również podstaw do budowy skutecznego systemu motywowania. Takich rozwiązań dostarcza rachunkowość odpowiedzialności. Postawionym i zrealizowanym celem artykułu jest w związku z powyższym zaprezentowanie koncepcji raportowania rezultatów centrum zysków w konkretnym przedsiębiorstwie handlowym ze wskazaniem determinantów jej opracowania i wdrażania. Aplikacyjny charakter rozważań poparty teoretyczną deliberacją skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy literatury oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.15

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: