Show structure

Title:

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych do planowania finansowego w podmiotach leczniczych

Title in english:

Use of the map of health needs to financial planning in healthcare facilities

Creator:

Jaworzyńska, Magdalena

Subject and Keywords:

mapa potrzeb zdrowotnych ; podmioty lecznicze ; planowanie finansowe ; maps of health needs ; healthcare facilities ; financial planning

Description:

Jednym z najważniejszych zadań ochrony zdrowia jest zapewnienie optymalnej alokacji rzadkich zasobów oraz sprawiedliwa ich dystrybucja z zachowaniem godności pacjenta. Ze względu na specyfikę polskiego płatnika zachowanie równowagi pomiędzy wydatkami a potrzebami jest bardzo trudnym zadaniem. W Polsce, na skutek zmiany przepisów, wprowadzono obowiązek oceny potrzeb zdrowotnych, wykorzystując do tego celu mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych są narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji strategicznych i finansowych w ochronie zdrowia. Osoby zarządzające podmiotami będą miały dostęp do odpowiednich danych epidemiologicznych, demograficznych, danych dotyczących potencjału infrastruktury placówek zdrowotnych, jak również dostępu do odpowiednich wytycznych postępowania klinicznego. Celem artykułu jest analiza map potrzeb zdrowotnych i ich wpływ na planowanie finansowe w podmiotach leczniczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2018.514.13

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 139-148

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu