Object structure
Title:

Kosztowe aspekty tworzenia rezerw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost aspects of creating provisions

Creator:

Chluska, Jolanta ; Poniatowska, Lucyna

Subject and Keywords:

rezerwy ; prawo bilansowe ; polityka rachunkowości ; koszty ; sprawozdanie finansowe ; provisions ; accounting law ; accounting policy ; costs ; financial statement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 76-84

Abstrakt:

Rezerwy w rachunkowości są ważną kategorią nie tylko bilansową, lecz także wynikową. Skutkiem ich utworzenia jest bowiem powstanie kosztów, które wpływają na obniżenie wyniku finansowego jednostki. Kosztowy charakter rezerw powoduje, że jednostki, które chcą wykazać lepszą kondycję finansową i wyższy wynik, unikają ich tworzenia, co z pewnością wpływa na wiarygodność sprawozdania finansowego. Celem artykułu jest prezentacja roli rezerw odnoszonych w koszty firmy w tworzeniu wizerunku jednostki w sprawozdaniu finansowym. Autorki sformułowały hipotezę badawczą: szczegółowe wyjaśnienie kosztów tworzenia rezerw sprzyja czytelności sprawozdania finansowego. Jako narzędzia badawcze przyjęto analizę aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz przykładu praktycznego wykazania rezerw w wybranych sprawozdaniach spółki giełdowej w sprawozdawczości według ustawy o rachunkowości oraz według MSSF

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: