Object structure
Title:

Wykorzystanie podejścia zwinnego w transformacji modelu biznesowego organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Use of agile approach in business model transformation of organisation

Creator:

Idzikowski, Wojciech

Subject and Keywords:

podejście zwinne ; marketing ; zarządzanie procesami ; transformacja modeli biznesowych ; agile approach ; process management ; business models transformation

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3, s. 21-26

Abstrakt:

Podejście zwinne powstało jako metodyka realizacji projektów rozwoju oprogramowania, natomiast obecnie stosowane jest w transformowaniu modeli biznesowych organizacji. Ze względu na rosnącą turbulentność otoczenia w wielu branżach niezbędne staje się identyfikowanie przez naukę metod, które pozwalałyby na kształtowanie potencjału przedsiębiorstw do podejmowania zmian, ciągłego rozwoju oraz odnowy. Artykuł został przygotowany na podstawie badań autora, które polegały na analizie blisko 50 organizacji w różnych branżach (w okresie ostatnich 12 lat). Przedstawiono w nim wycinek wyników badań w zakresie identyfikacji wykorzystania podejścia zwinnego w transformacji modelów biznesowych. Zostały również wskazane kierunki doskonalenia – metoda zwinna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.3.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: