Object structure
Title:

Kapitał ludzki jako czynnik sukcesu w zarządzaniu projektami

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Human capital as a factor for the success in project management

Creator:

Goździewska-Nowicka, Agnieszka ; Janicki, Tomasz ; Popławski, Wojciech ; Słupska, Urszula

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; zarządzanie projektami ; czynnik sukcesu projektu ; human capital ; project management ; project success factor

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3, s. 14-20

Abstrakt:

Obszar związany z zarządzaniem ludźmi w organizacji jest jednym z głównych elementów odpowiadających za powodzenie projektów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika sukcesu w zarządzaniu projektami. W artykule zaprezentowano wyniki badania empirycznego, które dotyczyło występowania dysfunkcji w projektach. Metodą pomiaru była technika CATI, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Wielkość populacji była znana, wyniosła 8266 podmiotów. Były to przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego, które w ostatnich pięciu latach swojej działalności realizowały projekty. Przy uwzględnieniu właściwych parametrów ustalono, że liczebność próby wynosi 147 podmiotów, natomiast przebadano 150 przedsiębiorstw. Tylko w 12% badanych organizacji pojawiły się dysfunkcje związane z kapitałem ludzkim i były one mało istotne. Nie spowodowały one w żadnym z projektów dużych trudności i nie wpłynęły na osiągniecie przez nie sukcesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.3.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: