Object structure
Title:

Pracownicy w wieku 50+ wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Employees aged 50+ as a challenge for a modern work organizer

Creator:

Chomątowska, Barbara ; Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Subject and Keywords:

pracownik 50+ ; pokolenie „Baby Boomers" ; organizator pracy ; wyzwania ; 50+ employee ; generation of “Baby Boomers” ; work organizer ; challenges

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3, s. 8-13

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wyzwania dla organizatorów pracy, które rodzą się w związku z obecnością osób 50+ w organizacji. Ta ważna dla firmy grupa pracowników jest często zaniedbywana, spychana na boczny tor przez zarządzających. Rodzi to pewne problemy i wyzwania dla współczesnych organizacji. Autorki artykułu proponują głębsze przyjrzenie się tej – często stereotypowo traktowanej – grupie pracowników. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, powstał na podstawie wybranych pozycji literatury przedmiotu, krajowej i zagranicznej, oraz wyników badań własnych autorek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.3.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: