Object structure
Title:

Strategie zarządzania zobowiązaniami w grupach zakupowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Liabilities management strategies in group purchasing organizations.

Creator:

Zimon, Grzegorz

Subject and Keywords:

grupa zakupowa ; zobowiązania ; strategie ; group purchasing organization ; commitments ; strategies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 468-477

Abstrakt:

Grupy zakupowe to przykład organizacji wielopodmiotowych, których głównym zadaniem jest organizowanie wspólnych zakupów. Z działaniem grup zakupowych głównie kojarzony jest efekt skali, który pozwala uzyskać jednostce reprezentującej daną grupę silną pozycję w negocjacjach z dostawcą lub samym producentem. Korzyści, jakie przedsiębiorstwa uzyskują, to niskie ceny nabywanych towarów lub usług. Funkcjonowanie w ramach grupy zakupowej ma jednak również duży wpływ na strukturę pasywów, szczególnie zobowiązań. Przedsiębiorstwa działające w grupach zakupowych uzyskują bowiem pewne korzyści, które pozwalają im kształtować strategie zarządzania zobowiązaniami. Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie 34 przedsiębiorstw handlowych działających w grupie zakupowej wpływu poszczególnych strategii zarządzania zobowiązaniami na poziom bezpieczeństwa finansowego jednostek. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych finansowych z 2016 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.43

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: