Object structure
Title:

Identyfikacja ryzyka w działalności miejskiej instytucji kultury

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk identification in the municipal cultural institution

Creator:

Wasilewski, Wiesław

Subject and Keywords:

ryzyko ; controlling ; instytucje kultury ; risk ; cultural institutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 427-435

Abstrakt:

Ryzyko oznacza możliwość nieosiągnięcia celu organizacji. Identyfikacja ryzyka jest pierwszym etapem w procesie zarządzania ryzykiem. Kluczem do jej prawidłowego przeprowadzenia jest precyzyjne ustalenie celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowego rozumienia pojęcia ryzyka oraz zaprezentowanie możliwości identyfikacji ryzyka w działalności miejskiej instytucji kultury przy wykorzystaniu analizy SWOT. Na przykładzie miejskiej instytucji kultury zaprezentowano hierarchię celów strategicznych i operacyjnych wraz z miernikami. Podano przykład możliwości wykorzystania analizy SWOT jako narzędzia pomocnego przy formułowaniu celów organizacji, a co za tym idzie, identyfikacji zdarzeń mogących wpłynąć na nieosiągnięcie tych celów. Przedstawiono również podstawowe kategorie ryzyka występujące w instytucjach kultury. Do każdej kategorii zostały podane przykłady ryzyka. Badania przeprowadzono w miejskiej instytucji kultury

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.40

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: