Object structure
Title:

Zarządzanie strategiczne instytucją kultury

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic management of the cultural institution

Creator:

Świerk, Joanna

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; instytucja kultury ; mapa strategii ; muzeum ; strategic management ; cultural institution ; strategy map ; museum

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 513, s. 404-414

Abstrakt:

Współcześnie sukces instytucji kultury zależy od wyznaczenia kierunków rozwoju organizacji oraz monitorowania uzyskiwanych efektów. Formułowana strategia powinna odpowiadać na potrzeby odbiorów, doskonalić procesy wewnętrzne, uwzględniać rozwój pracowników oraz zapewniać finansowanie działalności. W tym celu muzea w swojej działalności zmuszone są wykorzystywać sprawdzone w biznesie narzędzia zarządzania strategicznego ułatwiające planowanie strategii. Jednym z nich jest mapa strategii ukazująca sposób osiągnięcia przez organizację strategii i wypełnienie misji. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia mapy strategii w zarządzaniu strategicznym jednostką kultury oraz zaprezentowanie procesu wdrażania strategii Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy użyciu tego narzędzia. Osiągnięcie celu wymagało przeglądu literatury przedmiotu, w tym aktów prawnych, oraz analizy przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.513.38

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 513

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: